tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
it's like a pinch
"hey folks this is a test"
"it's not a test it's like a patorney"
"what the heck is a patorney?!"
"it's like a pinch!"

hehe;)
viết bởi shmoshmo 22 Tháng một, 2011