tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a missle that was designed to shoot and destroy incomming missles
viết bởi JeVoNeR 16 Tháng chín, 2003