Top Definition
The act of one slapping another in the face with a patty of some sort of meat product, be it hamburger or chicken patty.
"Dude, he just patty-slapped you. Wipe that ketchup off your face, man."
viết bởi Your_Mom_Likes_Cabbage 12 Tháng năm, 2006
to be slapped in the face with a hamburger, or any other type of patty. (Used in the movie Lords of Dogtown.)
*Skip slaps Tony in the face with a hamburger patty.*

Jay (to Tony), "Dude, you just got patty slapped!"
viết bởi Clare El Oso 12 Tháng bảy, 2009
To slap or be slapped with a patty like substance.
Go patty slap Jake with you hamburger!
viết bởi OpenBriefcase 10 Tháng mười, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×