tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
peace and love.. middle finger and index form peace , thumb and index form love
people throwin up a peace sign with thumb.. word
viết bởi chem dog 27 Tháng mười hai, 2011