tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
female genitalia; a vagina
I've got a cravin' for peaches.
viết bởi Paul, ALEX, Damon, Alyssa, Meagan and more 01 Tháng mười một, 2004