tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
an edited version of b**** slap
why are they crying over there like that; emotional distress?
no; it was a peach slap
viết bởi chrisnxr1 15 Tháng tư, 2005