tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
to pee upon a living thing!
the dog pealiv(ed) on the crossing guard.
i pealiv(ed) on the supermodel.
viết bởi alan micheal 25 Tháng ba, 2010