tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
the act of being intoxicated
1. yo im pealt off that good.

2. that loko 4 got me pealt.
viết bởi eightysaka 02 Tháng bảy, 2010