tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
poor pretending to be wealthy
she is pealthy she wears expensive clothes and has expensive purses but aint got no money in the bank
viết bởi big rosenberg 17 Tháng chín, 2010