Top Definition
When urine transforms from a liquid state to a gassy state.
Jack urinated on the bond fire, and everyone downwind was engulfed in peam. Or: As Bob urinated in the hot shower, he caught a big wiff of peam.
#urine #steam #pee #piss #peam
viết bởi chronster 11 Tháng mười hai, 2007
Pussy exclusive anal mother
Hey dude, you're such a peam!
#pussy #anal #mom #dude #mother #exclusive
viết bởi Blahblahah 15 Tháng năm, 2015
Pre-Ejaculatory Anal Mensuration
PEAM: pretty self explanitory
#food #eating #booze #peamer #hit the kid
viết bởi Harkness Irwing 08 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×