tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a mixture of peanut,pussy,ass,penis
any really cheeky,dopy stupid punk-biatch
viết bởi EMANUEL 25 Tháng mười một, 2003