Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:
 
1.
Aroused and pokey nipples showing through tight clothing.
"Oooh look here comes Little Miss Perky the peanut smuggler".
viết bởi littlemissperky 14 Tháng năm, 2008
42 9
 
2.
women with erect nipples!
shit must be cold today
viết bởi timmy 17 Tháng hai, 2003
42 10
 
3.
A woman with erect nipples that can easily be seen through her blouse.
Jennifer Aniston is a righteous peanut-smuggler.
viết bởi anonymous 10 Tháng sáu, 2003
13 3