tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
22.
Lubricated, raunchy gay sex
Timmy and Joe had some peanut butter jelly time after school
viết bởi Anonymous 13 Tháng chín, 2004