tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A guy who eats pussy good.
She likes him 'cause he's a pearl fisher.
viết bởi Sarahjane 20 Tháng mười, 2003

Words related to pearl fisher

ejaculation jizz masturbation pearl fishing pool