tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When a guy gizzes around a girls neck.
I gave my girl a "pearl neclace"
viết bởi Marcedes 03 Tháng mười hai, 2007