Top Definition
When the female oral sexes her partner and punches him on the nuts at the point of climax causing his semen to fly in all directions.
John: "omg i'm about to cum"
Jane: "bring it home to me baby"
**John brings, then Jane punches**
John:"AAAAAARRGGHH what was that!?!?!"
Jane:" the pearl nutcracker"
#this #is #the #pearl #nut #cracker
viết bởi Skoldzer 06 Tháng tư, 2009
6 Words related to pearl nutcracker
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×