Top Definition
When the female oral sexes her partner and punches him on the nuts at the point of climax causing his semen to fly in all directions.
John: "omg i'm about to cum"
Jane: "bring it home to me baby"
**John brings, then Jane punches**
John:"AAAAAARRGGHH what was that!?!?!"
Jane:" the pearl nutcracker"
viết bởi Skoldzer 06 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×