tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A slang term referring to a mans penis.
Rufus tried to get me to go down on his pearl squirter. I told him he best talk to his hand because my mouth wasn't listening!
viết bởi Digger 02 Tháng chín, 2005