tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When you spunk in someone's eye.
I was going for the moneyshot, but i sliced it and she was crying pearl tears.
viết bởi jmc 16 Tháng mười, 2002