When semen (cum) is ejaculated into a woman's hair and on her forehead. This can appear to be in the shape of a tiara. Similar to a pearl necklace but at the hairline of the hair /forehead rather than on the neck/chest.
Molly was scared to taste Big John's cum, so she pulled him out of her mouth at the last minute and let him give her a pearl tiara.
viết bởi Roger Boi 16 Tháng tám, 2007

5 Words Related to pearl tiara

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×