tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Pearl means to roll a blunt extremely well & tight
Sydney & Rachel were pearlin blunts.
viết bởi Kimber Ann 02 Tháng mười một, 2013