tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a poor little girl that lives under the stairs in a tiny house in Ethipoia.
viết bởi pearljoy 04 Tháng chín, 2003