tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a person who has no penis that has a MILF
you are a pearlman
viết bởi bob 09 Tháng năm, 2003
12 25