tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
slang term for the greatest organ ever, the pussy!
dude, last night i crossed the pearly panty gates
viết bởi forrest gump2500 23 Tháng một, 2008