Marijuana seeds usually in a bag of weed.
I don't want no sticks or pebbles in my bag.
viết bởi skuller12 03 Tháng sáu, 2007
Small, hard, compact dookies that sound like marbles dropping into the toilet.
Herghhhhk!!.....plop..plop.plippity plop plop. Damn these pebbles are painful!
viết bởi Plebescite 03 Tháng chín, 2003
"alcohol" another name for alc originated by my niggas...
last night lauren was givin me sum lettuce and we were both fruity pebbled
... pebbles
viết bởi wabam 06 Tháng một, 2008
"alcohol" another name for alc originated by my niggas...
last night lauren was givin me sum lettuce and we were both fruity pebbled
... pebbles
viết bởi wabam 06 Tháng một, 2008
Wannabe rebel-can be used as insult
"ooo well aint u just a lil pebble"
viết bởi Laurii 04 Tháng tám, 2005
a choclatey or fruity krispie
Barney, gimme back my Pebbles!
viết bởi mephisto 02 Tháng sáu, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×