tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
someone stinks badder than bad
"DAMN bitch ur ass is so pebbly right now!"
viết bởi Shafayeth syed 03 Tháng một, 2010