tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
the girl version of swagg
Damnn, that girl's got pebblz!
viết bởi pebblz 16 Tháng bảy, 2011