tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
When you have to go #1 (not a dump) almost every 5 minutes.
drinking phillips
viết bởi Sexybigshit 07 Tháng tám, 2003