tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
the act of being terrible at something
That guy peels balls at Call of Duty: Black Ops!!
viết bởi Luciano Lozano 14 Tháng mười một, 2010