tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
2.
going on the internet when you shouldn't be
The teacher decided to pekor instead of teaching his class
viết bởi wittles 19 Tháng chín, 2008
 
1.
the act of checking one's email when you totally really shouldnt be

Jordan totally got caught pekoring in physics class last period.
viết bởi treasurehuntaz1 16 Tháng tám, 2008