tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
2.
going on the internet when you shouldn't be
The teacher decided to pekor instead of teaching his class
viết bởi wittles 19 Tháng chín, 2008
24 2
 
1.
the act of checking one's email when you totally really shouldnt be

Jordan totally got caught pekoring in physics class last period.
viết bởi treasurehuntaz1 16 Tháng tám, 2008
43 9