tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
mausterbating (also smacking pen)
I found some porn and starting pen smacking.
viết bởi Sean 07 Tháng ba, 2004