tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a cake that has cum mixed with the batter and cum frosting.
i made you a penis cum cake for your birthday!
viết bởi (:shizzay! 07 Tháng tư, 2011