Top Definition
When it's not enough to call someone a penis or a dick, it becomes a stronger insult to refer to them as penisdick.

It's funny because its redundant

Redundancy is funny.
"Brad borrowed my car, dented the drivers' side door, and brought it back with less than a quarter tank of gas. Dude is a total penisdick."
viết bởi Chilkin_RIP 27 Tháng mười một, 2013
Penisdick n. - a penisdick is someone with an extra long dick. synonym long dick, og mudbone, mark olson. Abbreviation Pd
Have you heard about _____? He has a penisdick.

Oh yeah, that shits long
viết bởi Thesandreaper 05 Tháng bảy, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×