tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
You make me want to be a better man..
viết bởi s 14 Tháng chín, 2003