tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
an uber leet Cat by the name of Pepper. gets more ass then a toilet seat. peppeh pwns
peppeh wanna eat?
viết bởi jehbud 21 Tháng tư, 2003