tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
to be perculiarised, when you realise something strange all of a sudden.
woah, that perculiarised me, bad
viết bởi dev 26 Tháng mười, 2004