tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
russian analog of "twat"/"cunt"
ah ty pesda ebanaya!
viết bởi dimaninc 16 Tháng mười, 2006