Top Definition
1. Spanish word meaning fart.
2. To expel gas from the anal cavity.
3. flatulence
1. Who made the petho?
2. That hard boiled egg smells like petho.
viết bởi Mulletino 17 Tháng tư, 2008
1. To be intoxicated from drinking too much beer. Most likely Schlitz.
2. Spanish slang for intoxicated.
3. drunk
1. Look at your uncle Joe, he's still petho from last night.
viết bởi Mulletino 17 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×