Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Texting a picture of a / your penis.
That guy I'm dating just pexted me.
viết bởi pennycan 27 Tháng tư, 2011
9 3