tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
weird, heartbroken, and single
The other day I was talking to a phai.
viết bởi goshlee21 16 Tháng sáu, 2008