tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A universal form of exclamation. Similar to 'yeah!' or 'boo-ya!'.
Phazagal! That was a great movie!
viết bởi Jinxi 26 Tháng bảy, 2005