tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
To frieghten or cause alarm.
Phe4r me, for I will pwn you!
viết bởi u8er punk 07 Tháng mười một, 2003