tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
extrodinary, amazing
that show was absolutely phindipidous.
viết bởi angisretarded 27 Tháng ba, 2011