tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The first alcoholic drink of the day. I think it's originally Australian.
Fancy a phlegm cutter, Bruce?
viết bởi Mikie J 26 Tháng sáu, 2004