tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Syphodillaticanotopius frog shit.
Shut up you phoffer.
viết bởi Steaver370 04 Tháng năm, 2004