Top Definition
one who plays a prank on another by pretending to be another person
fred: Fuck my bank just phoned! someone has stolen all my money
clive: dude, you've been phone jacked
fred: Damn those phone jackers
viết bởi 849266 28 Tháng năm, 2006
(adj) A chick who is so broke that she comes over and hangs out and whatever just to use the damn phone.
Hey you still on the fucking phone? WTF? Why don't you just go over there and talk, you fucking phonejacker?
viết bởi mhibma 24 Tháng tư, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×