tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
One Phonehour is One hour of phone sex.
I bought one phonehour.
viết bởi DurkaDurk 16 Tháng chín, 2013