tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The act of busting yo ass for cash.
viết bởi Anonymous 31 Tháng năm, 2003