tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
a spanish expression to shove up your ass
Alex: Hey David, you suck!!!!!
David: Pica tu culo
Alex: Make me !!
viết bởi Ms.Xtra Stupid 14 Tháng chín, 2003