tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a small pic (picture)
well, here's my piccie. i hope you'll like it.
viết bởi miss k 01 Tháng tư, 2005
 
2.
the really super gay way of saying "picture".
I'm a gay British man, so I say "piccie" when I really mean "picture".
viết bởi nintyfresh 03 Tháng năm, 2010