tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
damn sexy bitch
danng, did you see that piccoli? she hot!
viết bởi lambiegurl425 12 Tháng ba, 2010